Трудовий архів

Білоцерківської міськради

Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


Трудовий архів Білоцерківської міської ради створений відповідно до рішення двадцять шостої сесії Білоцерківської міської ради четвертого скликання від 5 серпня 2005 р. № 315. Розпочав роботу 16 жовтня 2006 р. Свою діяльність здійснює згідно із Положенням, нова редакція якого затверджена рішенням дванадцятої сесії міської ради п'ятого скликання від 28.02.2007 р. № 255.

Відповідно до рішення дванадцятої сесії Білоцерківської міської ради п'ятого скликання від 28.02.2007 р. № 260 та рішення тридцять п'ятої сесії Білоцерківської міської ради п'ятого скликання  від  20.08.2008 р. № 827  Трудовому архіву виділені приміщення за адресою: м. Біла Церква, вул. Павліченко, 14а, загальною площею 115,5 м².

Трудовий архів є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради, утримується за рахунок місцевого бюджету та коштів, отриманих від надання платних послуг.

Основними завданнями Трудового архіву є:

- виявлення та внесення до джерел комплектування документами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, що розташовані або були зареєстровані у м. Біла Церква;

- приймання від ліквідованих  підприємств, установ і організацій – джерел комплектування архівних документів з особового складу;

- зберігання відповідно до умов, визначених законодавством, документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій та приватних підприємців – фізичних осіб без правонаступників,  що діяли (були зареєстровані) у місті;

- науково-технічне опрацювання документів, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Державного архівної служби України, створення необхідного довідкового апарату до них;

- облік документів, що зберігаються, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних до них;

- організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях, видача юридичним особам і громадянам у встановленому порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні.

Станом на 01.01.2014 р. на зберіганні в Трудовому архіві нараховується 740 фондів ліквідованих підприємств, установ та організацій, що складає 11457 справ за 1944-2013 роки. 

Трудовий архів Білоцерківської міської ради підпорядкований виконавчому комітету Білоцерківської міської ради та Державному архіву Київської області.

16 жовтня 2006 року розпорядженням міського голови № 326-к на посаду начальника Трудового архіву Білоцерківської міської ради призначено Башинську Вікторію Євгенівну. Попередніх керівників архіву не було.