Трудовий архів

Білоцерківської міськради

Київської області

a

Послуги

Перелік послуг:

Послуги

Перелік послуг:

1. Підготовка, оформлення та видача довідок, копій та витягів за запитами громадян та юридичних осіб (соціально-правові запити).

2. Приймання на довготривале зберігання документів з особового складу ліквідованих  установ, підприємств та організацій без правонаступників.

3. Надання консультацій працівникам підприємств, установ та організацій – джерел комплектування архіву.

Приймання на довготривале зберігання документів з особового складу ліквідованих  установ, підприємств та організацій

без правонаступників:

Приймання здійснюється за наявності наступних документів:

-  письмової заяви керівника або голови ліквідаційної комісії;

- документу про ліквідацію підприємства без правонаступників (рішення засновників, протокол зборів, рішення суду);

-  описів справ з особового складу, оформлених у встановленому порядку;

Документи з особового складу (накази з особового складу, картки обліку особового складу, відомості нарахування заробітної плати) приймаються  у впорядкованому стані (справи прошиті, аркуші пронумеровані, в кожній справі зроблено засвідчувальний запис). 

Послуга платна. Оплата здійснюється за тарифами цін на роботи (послуги) що виконуються архівним відділом Білоцерківської міської ради  та Трудовим архівом Білоцерківської міської ради, затвердженими рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11.08.2015 р. № 269.Перелік запитів, що виконуються архівом:

Соціально-правові запити стосуються надання необхідної інформації про:

- трудовий стаж  в установах, підприємствах та організаціях м. Біла Церква;

- розмір заробітної плати за період роботи на підприємствах, документи яких знаходяться на зберіганні в архіві;

- участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.Характеристика основних видів запитів:

Характеристика основних видів запитів, які надходять

до Трудового архіву:

 

Соціально-правові запити стосуються надання необхідної інформації про:

- трудовий стаж  в установах, підприємствах та організаціях м. Біла Церква;

- розмір заробітної плати за період роботи на підприємствах, документи яких знаходяться на зберіганні в архіві;

- участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Запити виконуються безкоштовно. Термін виконання запиту не може перевищувати 30 днів з моменту його реєстрації.
Інформація про консультації, що надаються: