Трудовий архів

Білоцерківської міськради

Київської області

a

Штати

У штаті відділу шість осіб - начальник архіву та п'ять головних спеціалістівphoto
Левченко Тетяна Анатоліївна

-

Начальник Трудового архіву Білоцерківської міської ради з 09.01.02020 р. Призначена на посаду розпорядженням Білоцерківського міського голови від 08.01.2020 р. № 07-к.

Закінчила у 2010 році Університет економіки та права "КРОК" - факультет "Економіка підприємства".

Начальник Трудового архіву організовує та здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за вирішення покладених на відділ завдань. Реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції. Забезпечує централізоване тимчасове зберігання архівних документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться. Здійснює загальне керівництво відділом. Вирішує питання взаємодії з іншими структурними підрозділами Білоцерківської міської ради. Організовує та спрямовує діяльність на забезпечення виконання планів роботи відділу. Здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) Державним архівом Київської області, архівним відділом Білоцерківської міської ради. Здійснює приймання, облік та зберігання виборчої документації тимчасового строку зберігання відповідно до законодавства. Здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися. Веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за науково-технічним опрацюванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву. Здійснює моніторинг збереження та науково-технічного опрацювання документів з кадрових питань (особового складу) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності. Забезпечує зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на території м.Біла Церква, відповідно до умов та строків зберігання, визначених Міністерством юстиції. Здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою-підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в Трудовому архіві. Проводить експертизу цінності архівних документів, строки зберігання яких закінчилися, що зберігаються в трудовому архіві, подає на розгляд експертної комісії архівного відділу Білоцерківської міської ради акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду. Веде облік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових даних. Створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів. Інформує міську раду, Державний архів Київської області про факти втрати, знищення, пошкодження архівних документів, інші порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи. Здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються в Трудовому архіві. Організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях. Інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового архіву. Проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до Трудового архіву, інформує про це зацікавлені підприємства, установи, організації та громадян. Видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб. Забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ. Дотримується Порядку роботи у системі електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з врахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу. Несе відповідальність за пожежну безпеку, утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту в приміщеннях, де розміщені структурні підрозділи згідно договору оренди нежитлових приміщень.photo
Ткаченко Валентина Борисівна

-

Головний спеціаліст Трудового архіву Білоцерківської міської ради з 01.03.2021 р. Призначена на посаду розпорядженням Білоцерківського міського голови від 01.03.2021 р. № 158-к.

У 2010 р. закінчила Приватний вищий навчальний заклад "Київський інститут бізнесу та технологій" - факультет "Економіка і підприємництво", "Фінанси".

Головний спеціаліст Трудового архіву забезпечує централізоване тимчасове зберігання документів з кадрових питань (особового складу), ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться. Інформує державні органи та інших користувачів про наявність документів з актуальної тематики. Забезпечує задоволення інформаційної потреби юридичних і фізичних осіб, а саме: - виконання запитів соціально-правового характеру по заявам громадян і запитів установ, організацій і підприємств; - виконання тематичних запитів, оформлення і підготовка архівних довідок, копій документів; Організовує роботу дослідників, працівників контрольно-перевірочного відділу управління пенсійного фонду у читальному залі архіву. Веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за науково-технічним опрацюванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву. Здійснює моніторинг збереження та науково-технічного опрацювання документів з кадрових питань (особового складу) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності. Забезпечує зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на території м. Біла Церква, відповідно до умов та строків зберігання, визначених Міністерством юстиції. Здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою-підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в Трудовому архіві. Веде облік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових даних. Створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів. Здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються в Трудовому архіві. Організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях. Інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового архіву. Проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до трудового архіву, інформує про це зацікавлені підприємства, установи, організації та громадян. Видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб. Забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах. Дотримується Порядку роботи у системі електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з врахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу. Несе відповідальність за пожежну безпеку, утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту в приміщеннях, де розміщені структурні підрозділи згідно договору оренди нежитлових приміщень. Займається науково-технічною обробкою фондів: - систематизує справи для проведення експертизи цінності документів і справ у фондах, всередині фонду по роках і структурних підрозділах; - проводить експертизу наукової і практичної цінності документів; - формує справи з кадрових питань (особового складу); - систематизує документи всередині справи; - займається нумерацією аркушів у справах; оформленням обкладинок справ з проставленням архівних шифрів; картонуванням справ та ремонтом документів; - розміщенням справ у картонажах за номерами, друкуванням ярликів на коробках. Займається каталогізацією документів. Друкує описи справ з кадрових питань (особового складу). Займається формуванням та веденням наглядових справ. Складає акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, що не підлягають зберіганню та вилученням справ, що виділені до знищення. Проводить перевірку фізичного та санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання. Здійснює контроль за температурно-вологісним режимом зберігання документів. Проводить знепилення картонажів, стелажів. Займається друкування соціально-текстового матеріалу (копій з архівних документів). Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію. Виконує вимоги документації системи управління якістю в межах своєї компетенції. Відповідає за підготовку, передачу, актуальність, достовірність та своєчасне оновлення на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради та Єдиному державному порталі відкритих даних інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних. Несе відповідальність за пожежну безпеку, утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту в приміщеннях розміщених структурним підрозділом згідно договору оренду нежитлових приміщень. Виконує інші доручення керівництва.photo
Устименко Світлана Яківна

-

Головний спеціаліст Трудового архіву Білоцерківської міської ради з 21.01.2022 р. Призначена на посаду розпорядженням Білоцерківського міського голови від 20.01.2022 р. № 33-к.

У 2000 р. закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом - факультет "Економіка".

Головний спеціаліст Трудового архіву забезпечує централізоване тимчасове зберігання документів з кадрових питань (особового складу), ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться. Інформує державні органи та інших користувачів про наявність документів з актуальної тематики. Забезпечує задоволення інформаційної потреби юридичних і фізичних осіб, а саме: - виконання запитів соціально-правового характеру по заявам громадян і запитів установ, організацій і підприємств; - виконання тематичних запитів, оформлення і підготовка архівних довідок, копій документів; Організовує роботу дослідників, працівників контрольно-перевірочного відділу управління пенсійного фонду у читальному залі архіву. Веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за науково-технічним опрацюванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву. Здійснює моніторинг збереження та науково-технічного опрацювання документів з кадрових питань (особового складу) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності. Забезпечує зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на території м. Біла Церква, відповідно до умов та строків зберігання, визначених Міністерством юстиції. Здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою-підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в Трудовому архіві. Веде облік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових даних. Створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів. Здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються в Трудовому архіві. Організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях. Інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового архіву. Проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до трудового архіву, інформує про це зацікавлені підприємства, установи, організації та громадян. Видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб. Забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах. Дотримується Порядку роботи у системі електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з врахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу. Несе відповідальність за пожежну безпеку, утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту в приміщеннях, де розміщені структурні підрозділи згідно договору оренди нежитлових приміщень. Займається науково-технічною обробкою фондів: - систематизує справи для проведення експертизи цінності документів і справ у фондах, всередині фонду по роках і структурних підрозділах; - проводить експертизу наукової і практичної цінності документів; - формує справи з кадрових питань (особового складу); - систематизує документи всередині справи; - займається нумерацією аркушів у справах; оформленням обкладинок справ з проставленням архівних шифрів; картонуванням справ та ремонтом документів; - розміщенням справ у картонажах за номерами, друкуванням ярликів на коробках. Займається каталогізацією документів. Друкує описи справ з кадрових питань (особового складу). Займається формуванням та веденням наглядових справ. Складає акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, що не підлягають зберіганню та вилученням справ, що виділені до знищення. Проводить перевірку фізичного та санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання. Здійснює контроль за температурно-вологісним режимом зберігання документів. Проводить знепилення картонажів, стелажів. Займається друкування соціально-текстового матеріалу (копій з архівних документів). Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію. Виконує вимоги документації системи управління якістю в межах своєї компетенції. Відповідає за підготовку, передачу, актуальність, достовірність та своєчасне оновлення на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради та Єдиному державному порталі відкритих даних інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних. Несе відповідальність за пожежну безпеку, утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту в приміщеннях розміщених структурним підрозділом згідно договору оренду нежитлових приміщень. Виконує інші доручення керівництва.photo
Войтенко Наталія Василівна

-

Головний спеціаліст Трудового архіву Білоцерківської міської ради з 03.02.2022 р. Призначена на посаду розпорядженням Білоцерківського міського голови від 01.02.2022 р. № 69-к.

У 2000 році закінчила Національний університет внутрішніх справ, соціально-психологічний факультет

Головний спеціаліст Трудового архіву забезпечує централізоване тимчасове зберігання документів з кадрових питань (особового складу), ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться. Інформує державні органи та інших користувачів про наявність документів з актуальної тематики. Забезпечує задоволення інформаційної потреби юридичних і фізичних осіб, а саме: - виконання запитів соціально-правового характеру по заявам громадян і запитів установ, організацій і підприємств; - виконання тематичних запитів, оформлення і підготовка архівних довідок, копій документів; Організовує роботу дослідників, працівників контрольно-перевірочного відділу управління пенсійного фонду у читальному залі архіву. Веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за науково-технічним опрацюванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву. Здійснює моніторинг збереження та науково-технічного опрацювання документів з кадрових питань (особового складу) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності. Забезпечує зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на території м. Біла Церква, відповідно до умов та строків зберігання, визначених Міністерством юстиції. Здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою-підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в Трудовому архіві. Веде облік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових даних. Створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів. Здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються в Трудовому архіві. Організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях. Інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового архіву. Проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до трудового архіву, інформує про це зацікавлені підприємства, установи, організації та громадян. Видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб. Забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах. Дотримується Порядку роботи у системі електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з врахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу. Несе відповідальність за пожежну безпеку, утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту в приміщеннях, де розміщені структурні підрозділи згідно договору оренди нежитлових приміщень. Займається науково-технічною обробкою фондів: - систематизує справи для проведення експертизи цінності документів і справ у фондах, всередині фонду по роках і структурних підрозділах; - проводить експертизу наукової і практичної цінності документів; - формує справи з кадрових питань (особового складу); - систематизує документи всередині справи; - займається нумерацією аркушів у справах; оформленням обкладинок справ з проставленням архівних шифрів; картонуванням справ та ремонтом документів; - розміщенням справ у картонажах за номерами, друкуванням ярликів на коробках. Займається каталогізацією документів. Друкує описи справ з кадрових питань (особового складу). Займається формуванням та веденням наглядових справ. Складає акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, що не підлягають зберіганню та вилученням справ, що виділені до знищення. Проводить перевірку фізичного та санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання. Здійснює контроль за температурно-вологісним режимом зберігання документів. Проводить знепилення картонажів, стелажів. Займається друкування соціально-текстового матеріалу (копій з архівних документів). Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію. Виконує вимоги документації системи управління якістю в межах своєї компетенції. Відповідає за підготовку, передачу, актуальність, достовірність та своєчасне оновлення на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради та Єдиному державному порталі відкритих даних інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних. Несе відповідальність за пожежну безпеку, утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту в приміщеннях розміщених структурним підрозділом згідно договору оренду нежитлових приміщень. Виконує інші доручення керівництва.photo
Клочан Віктор Борисович

-

Головний спеціаліст Трудового архіву Білоцерківської міської ради з 09.02.2022 р. Призначена на посаду розпорядженням Білоцерківського міського голови від 08.02.2022 р. № 73-к.

У 1986 році закінчив Тольяттінське військове будівельне командне училище, будівельний факультет

Головний спеціаліст Трудового архіву забезпечує централізоване тимчасове зберігання документів з кадрових питань (особового складу), ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться. Інформує державні органи та інших користувачів про наявність документів з актуальної тематики. Забезпечує задоволення інформаційної потреби юридичних і фізичних осіб, а саме: - виконання запитів соціально-правового характеру по заявам громадян і запитів установ, організацій і підприємств; - виконання тематичних запитів, оформлення і підготовка архівних довідок, копій документів; Організовує роботу дослідників, працівників контрольно-перевірочного відділу управління пенсійного фонду у читальному залі архіву. Веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за науково-технічним опрацюванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву. Здійснює моніторинг збереження та науково-технічного опрацювання документів з кадрових питань (особового складу) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності. Забезпечує зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на території м. Біла Церква, відповідно до умов та строків зберігання, визначених Міністерством юстиції. Здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою-підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в Трудовому архіві. Веде облік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових даних. Створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів. Здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються в Трудовому архіві. Організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях. Інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового архіву. Проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до трудового архіву, інформує про це зацікавлені підприємства, установи, організації та громадян. Видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб. Забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах. Дотримується Порядку роботи у системі електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з врахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу. Несе відповідальність за пожежну безпеку, утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту в приміщеннях, де розміщені структурні підрозділи згідно договору оренди нежитлових приміщень. Займається науково-технічною обробкою фондів: - систематизує справи для проведення експертизи цінності документів і справ у фондах, всередині фонду по роках і структурних підрозділах; - проводить експертизу наукової і практичної цінності документів; - формує справи з кадрових питань (особового складу); - систематизує документи всередині справи; - займається нумерацією аркушів у справах; оформленням обкладинок справ з проставленням архівних шифрів; картонуванням справ та ремонтом документів; - розміщенням справ у картонажах за номерами, друкуванням ярликів на коробках. Займається каталогізацією документів. Друкує описи справ з кадрових питань (особового складу). Займається формуванням та веденням наглядових справ. Складає акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, що не підлягають зберіганню та вилученням справ, що виділені до знищення. Проводить перевірку фізичного та санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання. Здійснює контроль за температурно-вологісним режимом зберігання документів. Проводить знепилення картонажів, стелажів. Займається друкування соціально-текстового матеріалу (копій з архівних документів). Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію. Виконує вимоги документації системи управління якістю в межах своєї компетенції. Відповідає за підготовку, передачу, актуальність, достовірність та своєчасне оновлення на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради та Єдиному державному порталі відкритих даних інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних. Несе відповідальність за пожежну безпеку, утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту в приміщеннях розміщених структурним підрозділом згідно договору оренду нежитлових приміщень. Виконує інші доручення керівництва.photo
Лосєва Заріна Олександрівна

-

Головний спеціаліст Трудового архіву Білоцерківської міської ради з 04.11.2022 р. Призначена на посаду розпорядженням Білоцерківського міського голови від 02.11.2022 р. № 523-к.

У 2021 році закінчила Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, факультет "Міжнародні відносини"

Головний спеціаліст Трудового архіву забезпечує централізоване тимчасове зберігання документів з кадрових питань (особового складу), ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться. Інформує державні органи та інших користувачів про наявність документів з актуальної тематики. Забезпечує задоволення інформаційної потреби юридичних і фізичних осіб, а саме: - виконання запитів соціально-правового характеру по заявам громадян і запитів установ, організацій і підприємств; - виконання тематичних запитів, оформлення і підготовка архівних довідок, копій документів; Організовує роботу дослідників, працівників контрольно-перевірочного відділу управління пенсійного фонду у читальному залі архіву. Веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за науково-технічним опрацюванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву. Здійснює моніторинг збереження та науково-технічного опрацювання документів з кадрових питань (особового складу) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності. Забезпечує зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на території м. Біла Церква, відповідно до умов та строків зберігання, визначених Міністерством юстиції. Здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою-підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в Трудовому архіві. Веде облік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових даних. Створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів. Здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються в Трудовому архіві. Організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях. Інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового архіву. Проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до трудового архіву, інформує про це зацікавлені підприємства, установи, організації та громадян. Видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб. Забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах. Дотримується Порядку роботи у системі електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з врахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу. Несе відповідальність за пожежну безпеку, утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту в приміщеннях, де розміщені структурні підрозділи згідно договору оренди нежитлових приміщень. Займається науково-технічною обробкою фондів: - систематизує справи для проведення експертизи цінності документів і справ у фондах, всередині фонду по роках і структурних підрозділах; - проводить експертизу наукової і практичної цінності документів; - формує справи з кадрових питань (особового складу); - систематизує документи всередині справи; - займається нумерацією аркушів у справах; оформленням обкладинок справ з проставленням архівних шифрів; картонуванням справ та ремонтом документів; - розміщенням справ у картонажах за номерами, друкуванням ярликів на коробках. Займається каталогізацією документів. Друкує описи справ з кадрових питань (особового складу). Займається формуванням та веденням наглядових справ. Складає акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, що не підлягають зберіганню та вилученням справ, що виділені до знищення. Проводить перевірку фізичного та санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання. Здійснює контроль за температурно-вологісним режимом зберігання документів. Проводить знепилення картонажів, стелажів. Займається друкування соціально-текстового матеріалу (копій з архівних документів). Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію. Виконує вимоги документації системи управління якістю в межах своєї компетенції. Відповідає за підготовку, передачу, актуальність, достовірність та своєчасне оновлення на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради та Єдиному державному порталі відкритих даних інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних. Несе відповідальність за пожежну безпеку, утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту в приміщеннях розміщених структурним підрозділом згідно договору оренду нежитлових приміщень. Виконує інші доручення керівництва.